JAPAN bandiera

pittogramma
GYMNASTICS
MEDAL ATHLETE SPECIALITY
Bronze Takashi Ono Special competition individual Rings (men)
Bronze Shuji Tsurumi Special competition Individual Pommel horse (men)
Bronze Takashi Ono Special competition individual Parallel (men)
pittogramma
SWIMMING
MEDAL ATHLETE SPECIALITY
Bronze Satoko Tanaka 100 metres Backstroke (women)
Bronze Koichi Hirakida, Yoshihiko Ohsaki, Keigo Shimizu, Kazuo Tomita 4 x 100 medley relay (men)
pittogramma
BOXING
MEDAL ATHLETE SPECIALITY
Bronze Kiyoshi Tanabe Flyweight ( up to 51 Kg) (men)
pittogramma
SHOOTING
MEDAL ATHLETE SPECIALITY
Bronze Yoshihisa Yoshikawa Free Pistol (men)