JAPAN bandiera

pittogramma
GYMNASTICS
MEDAL ATHLETE SPECIALITY
Gold Shuji Tsurumi, Masao Takemoto, Takashi Mitsukuri, Takashi Ono, Yukio Endo, Nobuyuki Aihara Team competition and individual Compulsory Exercises (men)
Gold Nobuyuki Aihara Special competition Individual Floor Exercise (men)
Gold Takashi Ono Special competition Individual Bar (men)
Gold Takashi Ono Special competition individual Vault (men)
Silver Masao Takemoto Special competition Individual Bar (men)
Silver Takashi Ono Gymnastics - All Round Individual (men)
Bronze Takashi Ono Special competition individual Rings (men)
Bronze Shuji Tsurumi Special competition Individual Pommel horse (men)
Bronze Takashi Ono Special competition individual Parallel (men)
pittogramma
WRESTLING
MEDAL ATHLETE SPECIALITY
Silver Masayuki Matsubara Free-Style Flyweight ( 52 Kg) (men)
pittogramma
SWIMMING
MEDAL ATHLETE SPECIALITY
Silver Yoshihiko Ohsaki 200 metres Breaststroke (men)
Silver Tsuyoshi Yamanaka 400 metres Free-Style (men)
Silver Hiroshi Ishii, Tsuyoshi Yamanaka, Tatsuo Fujimoto, Makoto Fukui 4 x 200 Free-Style relay (men)
Bronze Satoko Tanaka 100 metres Backstroke (women)
Bronze Kazuo Tomita, Koichi Hirakida, Yoshihiko Ohsaki, Keigo Shimizu 4 x 100 medley relay (men)
pittogramma
BOXING
MEDAL ATHLETE SPECIALITY
Bronze Kiyoshi Tanabe Flyweight ( up to 51 Kg) (men)
pittogramma
WEIGHTLIFTING
MEDAL ATHLETE SPECIALITY
Silver Yoshinobu Miyake Bantamweight (57 Kg) (men)
pittogramma
SHOOTING
MEDAL ATHLETE SPECIALITY
Bronze Yoshihisa Yoshikawa Free Pistol (men)