GIAPPONE bandiera

pittogramma
GINNASTICA
MEDAGLIA ATLETA SPECIALITÀ
Bronzo Takashi Ono Gara speciale individuale Anelli (uomini)
Bronzo Shuji Tsurumi Gara speciale individuale Cavallo con Maniglie (uomini)
Bronzo Takashi Ono Gara speciale individuale Parallele (uomini)
pittogramma
NUOTO
MEDAGLIA ATLETA SPECIALITÀ
Bronzo Satoko Tanaka 100 Metri Dorso (donne)
Bronzo Kazuo Tomita, Koichi Hirakida, Yoshihiko Ohsaki, Keigo Shimizu Staffetta 4x100 Mista (uomini)
pittogramma
PUGILATO
MEDAGLIA ATLETA SPECIALITÀ
Bronzo Kiyoshi Tanabe Pesi Mosca (fino a 51 kg) (uomini)
pittogramma
TIRO
MEDAGLIA ATLETA SPECIALITÀ
Bronzo Yoshihisa Yoshikawa Pistola libera (uomini)