GIAPPONE bandiera

pittogramma
GINNASTICA
MEDAGLIA ATLETA SPECIALITÀ
Oro Shuji Tsurumi, Masao Takemoto, Takashi Mitsukuri, Takashi Ono, Yukio Endo, Nobuyuki Aihara Gara per squadre ed individuale Esercizi obbligatori (uomini)
Oro Nobuyuki Aihara Gara speciale individuale Corpo Libero (uomini)
Oro Takashi Ono Gara speciale individuale Sbarra (uomini)
Oro Takashi Ono Gara speciale individuale Volteggio (uomini)