TURCHIA bandiera

pittogramma
LOTTA
MEDAGLIA ATLETA SPECIALITÀ
Oro Mithat Bayrak Greco-Romana Pesi Medio Leggeri (73 kg) (uomini)
Oro Tevfik Kis Greco-Romana Pesi Medio Massimi (87 kg) (uomini)
Oro Muzahir Sille Greco-Romana Pesi Piuma (62 kg) (uomini)
Oro Hasan Gungor Libera Pesi Medi (79 kg) (uomini)
Oro Ismet Atli Libera Pesi Medio Massimi (87 kg) (uomini)
Oro Ahmet Bilek Libera Pesi Mosca (52 kg) (uomini)
Oro Mustafa Dagistanli Libera Pesi Piuma (62 kg) (uomini)