GIAPPONE bandiera

pittogramma
GINNASTICA
MEDAGLIA ATLETA SPECIALITÀ
Oro Shuji Tsurumi, Masao Takemoto, Takashi Mitsukuri, Takashi Ono, Yukio Endo, Nobuyuki Aihara Gara per squadre ed individuale Esercizi obbligatori (uomini)
Oro Nobuyuki Aihara Gara speciale individuale Corpo Libero (uomini)
Oro Takashi Ono Gara speciale individuale Sbarra (uomini)
Oro Takashi Ono Gara speciale individuale Volteggio (uomini)
Argento Masao Takemoto Gara speciale individuale Sbarra (uomini)
Argento Takashi Ono Ginnastica - All Round Individuale (uomini)
Bronzo Takashi Ono Gara speciale individuale Anelli (uomini)
Bronzo Shuji Tsurumi Gara speciale individuale Cavallo con Maniglie (uomini)
Bronzo Takashi Ono Gara speciale individuale Parallele (uomini)
pittogramma
LOTTA
MEDAGLIA ATLETA SPECIALITÀ
Argento Masayuki Matsubara Libera Pesi Mosca (52 kg) (uomini)
pittogramma
NUOTO
MEDAGLIA ATLETA SPECIALITÀ
Argento Yoshihiko Ohsaki 200 Metri Rana (uomini)
Argento Tsuyoshi Yamanaka 400 Metri Stile Libero (uomini)
Argento Tsuyoshi Yamanaka, Tatsuo Fujimoto, Makoto Fukui, Hiroshi Ishii Staffetta 4x200 Stile Libero (uomini)
Bronzo Satoko Tanaka 100 Metri Dorso (donne)
Bronzo Koichi Hirakida, Yoshihiko Ohsaki, Keigo Shimizu, Kazuo Tomita Staffetta 4x100 Mista (uomini)
pittogramma
PUGILATO
MEDAGLIA ATLETA SPECIALITÀ
Bronzo Kiyoshi Tanabe Pesi Mosca (fino a 51 kg) (uomini)
pittogramma
SOLLEVAMENTO PESI
MEDAGLIA ATLETA SPECIALITÀ
Argento Yoshinobu Miyake Pesi Gallo (57 kg) (uomini)
pittogramma
TIRO
MEDAGLIA ATLETA SPECIALITÀ
Bronzo Yoshihisa Yoshikawa Pistola libera (uomini)